Snahou realizátorů je, aby aplikace kurovcoveinfo.cz určená ke sdílení dat o intenzitě rojení hmyzích škůdců byla vyvinuta tak, aby bylo možné vkládat data velmi jednoduchým způsobem, který respondenta minimálně zatěžuje.

Zároveň je aplikace koncipována jako anonymní – není zveřejňována přesná poloha ani jméno respondenta.

Významná pro realizaci projektu je podpora majitelů a správců lesů (Lesy ČR, VLS ČR, větší soukromí vlastníci), kteří umožnili a často i doporučili všem svým lesníkům se do projektu zapojit. Zapojit se tedy může každý, kdo má přístup k odchytům brouků  do lapačů.

V roce 2017 došlo k rozšíření na další škůdce (l. smrkový, l. severský, l. lesklý a chrousti) a vylepšení uživatelského prostředí a obsluhy.

Registrace, vytváření odchytových míst i vkládání výší odchytů už probíhá pouze on-line.

Připojte se i vy, pomůžete lepší informovanosti o rojení lesních škůdců a jejich výzkumu!


Veškeré informace k vašemu zapojení do projektu najdete v Manuálu respondenta.

Registrovat se můžete zde.

 

 

 

dot