loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • do 500
 • 501-5000
 • 5001-10000
 • 10001-20000
 • 20001-30000
 • 30001-40000
 • 40001-50000
 • nad 50000
 • 1 počet míst v okrese

 

Ukončení monitoringu a závěrečné vyhodnocení projektu KŮROVCOVÉ INFO za rok 2022

Vážení respondenti KŮROVCOVÉHO INFA, další sezona monitoringu rojení kůrovců na portále www.KUROVCOVEINFO.cz již skončila. Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaše zapojení, úsilí i čas, který jste projektu věnovali. Celkem se letos zapojilo 60 uživatelů sledujících 129 odchytových míst s 1 174 záznamy odchytů. Závěrečné výsledky šetření naleznete zde nebo v prosincovém čísle odborného časopisu Lesnická práce.
 
více

Vážení respondenti KŮROVCOVÉHO INFA,

sezona monitoringu rojení kůrovců v roce 2022 na portále www.KUROVCOVEINFO.cz již skončila. Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaše zapojení, úsilí i čas, který jste projektu věnovali. Celkem se letos zapojilo 60 uživatelů sledujících 129 odchytových míst s 1 174 záznamy odchytů. Závěrečné výsledky šetření naleznete zde nebo v prosincovém čísle odborného časopisu Lesnická práce.

Budeme rádi, když se do monitoringu zapojíte i v roce 2023, a povíte o projektu svým kolegům či známým, kteří mají přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského nebo l. lesklého do feromonových lapačů. Čím více respondentů se do projektu zapojí, tím větší vypovídající schopnost budou mít výsledky sledování a jejich následné zpracování odborníky na ochranu lesa. I tento rok budete moci zažádat o odměrné nádobky s ryskou na odpočet kůrovců zdarma, aby Vaše měření byla časově i technicky přívětivější.

Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce a těšíme se na Vás při začátku nové sezony.
Tým KŮROVCOVÉHO INFA


méně

KŮROVCOVÉ INFO pro rok 2022 spuštěno, zapojte se opět i vy

I v letošním roce je spuštěn projekt KŮROVCOVÉ INFO. Přestože byl rok 2021 oproti předchozím rokům příznivější, kůrovcová kalamita stále není u konce a monitoring je důležitým nástrojem pro správné načasování obranných opatření. Výsledky ze shromažďovaných dat rovněž budou přispívat k dalším poznatkům o kalamitním šíření lýkožroutů v celém průběhu jejich gradace. Čím více lesníků se do projektu zapojí, tím větší bude vypovídací schopnost monitoringu. Díky vaší společné snaze můžete na mapě sledovat, kde a v jaké intenzitě rojení a šíření kůrovců stále probíhá a včas se připravit.
 
více

I v letošním roce je spuštěn projekt KŮROVCOVÉ INFO. Přestože byl rok 2021 oproti předchozím rokům příznivější, kůrovcová kalamita stále není u konce a monitoring je důležitým nástrojem pro správné načasování obranných opatření. Výsledky ze shromažďovaných dat rovněž budou přispívat k dalším poznatkům o kalamitním šíření lýkožroutů v celém průběhu jejich gradace. Čím více lesníků se do projektu zapojí, tím větší bude vypovídací schopnost monitoringu. Díky vaší společné snaze můžete na mapě sledovat, kde a v jaké intenzitě rojení a šíření kůrovců stále probíhá a včas se připravit.

Proto se i letos staňte respondentem KŮROVCOVÉHO INFA – do projektu se mohou zapojit respondenti z let minulých, a samozřejmě uvítáme i zcela nové. V obou případech je potřeba pro letošní rok provést novou registraci. Respondentem aplikace KŮROVCOVÉ INFO se může stát každý, kdo má přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského či l. lesklého do feromonových lapačů. Zapojení je čistě dobrovolné, anonymní a bez nároku na finanční odměnu.

Sledujte kůrovcovou výstrahu

Sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům a dalším hmyzím škůdcům se blíží s předpokládaným začátkem rojení podle dlouhodobé prognózy zhruba po 24. dubnu. Základní návod pro obranná opatření v podobě „KŮROVCOVÉ VÝSTRAHY" je součástí hlavní strany projektu KŮROVCOVÉ INFO (oranžové okno na hlavní straně u mapy) a i v letošním roce bude odborníky na ochranu lesa stále průběžně aktualizován podle vývoje situace.

Registrace respondenta

Registrace respondenta se provádí pomocí pole „Registrace" v horním menu na hlavní straně www.KUROVCOVEINFO.cz. Po zaregistrování obdrží respondent potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji, prostřednictvím nichž se může poprvé přihlásit do aplikace (položka v horním menu na hlavní straně – „Přihlášení"). Poté by měl respondent ve svém profilu sám vytvořit odchytová místa (charakterizovat lokalitu, kde se nachází sledovaný lapač). Zde si také zvolí škůdce, kterého na daném místě bude sledovat. V rámci jedné registrace respondenti mohou obsluhovat odchytová místa v různých okresech. Registrovaným zašleme na žádost odměrnou nádobku s ryskou pro odhad počtu kusů lýkožrouta smrkového.

Po vytvoření odchytových míst už nic nebrání tomu, aby se mohla začít vkládat data. Registraci i vkládání dat je možné uskutečnit na počítači i na chytrých telefonech nebo tabletech. Odběry se provádí v intervalu 7–10 dnů, ale lze je vkládat i zpětně či hromadně. S odběry je vhodné začít tak, aby byl podchycen začátek rojení (doporučený termín zahájení je 24. 4.).

Děkujeme, že se zapojíte i letos!

Tým KŮROVCOVÉHO INFA


méně

Ukončení monitoringu v roce 2021. Příští rok opět pokračujeme!

Vážení respondenti KŮROVCOVÉHO INFA, další náročná sezona rojení kůrovců je již pomalu u konce a s ní i každoroční sledování jejich aktivity na portále www.KUROVCOVEINFO.cz. Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaše zapojení, úsilí i čas, který jste projektu věnovali. Celkem se letos zapojilo 111 uživatelů sledujících 249 odchytových míst s 2 188 záznamy odchytů. Na výsledky šetření se můžete těšit již brzy jak zde na webu, tak v odborném časopise Lesnická práce.
 
více

Vážení respondenti KŮROVCOVÉHO INFA,

další náročná sezona rojení kůrovců je již pomalu u konce a s ní i každoroční sledování jejich aktivity na portále www.KUROVCOVEINFO.cz.
Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaše zapojení, úsilí i čas, který jste projektu věnovali. Celkem se letos zapojilo 111 uživatelů sledujících 249 odchytových míst s 2 188 záznamy odchytů. Na výsledky šetření se můžete těšit již brzy jak zde na webu, tak v odborném časopise Lesnická práce.

Budeme rádi, když se do monitoringu zapojíte i příští rok, a povíte o projektu svým kolegům či známým, kteří mají přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského nebo l. lesklého do feromonových lapačů. Čím více respondentů se do projektu zapojí, tím větší vypovídající schopnost budou mít výsledky monitoringu a jejich následné zpracování odborníky na ochranu lesa. I příští rok můžete zažádat o odměrné nádobky s ryskou na odpočet kůrovců zdarma, aby Vaše měření byla časově i technicky přívětivější.

Přejeme Vám klidný podzim a těšíme se na Vás zase příští rok
Tým KŮROVCOVÉHO INFA


méně

Staňte se i v roce 2021 respondentem KŮROVCOVÉHO INFA!

Již pátým rokem je spuštěn projekt KŮROVCOVÉ INFO. Na základě výsledků z minulých let, které zpracovává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, vyvstalo díky delšímu časovému horizontu monitoringu šíření škůdců mnoho zajímavých závěrů. I letošní výsledky přispějí k dalším poznatkům o kalamitním šíření lýkožroutů a budou Vaším důležitým vodítkem k tomu, jak načasovat jednotlivá obranná opatření. Čím více lesníků se do projektu zapojí, tím větší bude vypovídací schopnost monitoringu. Díky vaší společné snaze můžete sledovat v mapě, kde a v jaké intenzitě rojení a šíření kůrovců probíhá a včas se připravit.
 
více

Již pátým rokem je spuštěn projekt KŮROVCOVÉ INFO. Na základě výsledků z minulých let, které zpracovává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, vyvstalo díky delšímu časovému horizontu monitoringu šíření škůdců mnoho zajímavých závěrů. I letošní výsledky přispějí k dalším poznatkům o kalamitním šíření lýkožroutů a budou Vaším důležitým vodítkem k tomu, jak načasovat jednotlivá obranná opatření. Čím více lesníků se do projektu zapojí, tím větší bude vypovídací schopnost monitoringu. Díky vaší společné snaze můžete sledovat v mapě, kde a v jaké intenzitě rojení a šíření kůrovců probíhá a včas se připravit.

Proto se i letos staňte respondentem KŮROVCOVÉHO INFA – do projektu se mohou zapojit respondenti z let minulých, a samozřejmě uvítáme i zcela nové. V obou případech je potřeba pro letošní rok provést novou registraci. Respondentem aplikace KŮROVCOVÉ INFO se může stát každý, kdo má přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského či l. lesklého do feromonových lapačů. Zapojení je čistě dobrovolné, anonymní a bez nároku na finanční odměnu.

Sledujte kůrovcovou výstrahu

Zhruba polovina našich smrkových lesů se nachází v důsledku sucha a následné extrémní kůrovcové kalamity již téměř ve stadiu rozpadu. Na zbytku území však má stále smysl s lýkožroutem smrkovým intenzivně bojovat! Základní návod pro obranná opatření v podobě „KŮROVCOVÉ VÝSTRAHY“ je součástí hlavní strany projektu KŮROVCOVÉ INFO (oranžové okno na hlavní straně u mapy) a i v letošním roce bude odborníky na ochranu lesa stále průběžně aktualizován v horizontu přibližně čtrnácti dnů.

Registrace respondenta

Registrace respondenta se provádí pomocí pole „Registrace" v horním menu na hlavní straně www.KUROVCOVEINFO.cz. Po zaregistrování obdrží respondent potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji, prostřednictvím nichž se může poprvé přihlásit do aplikace (položka v horním menu na hlavní straně – „Přihlášení“). Poté by měl respondent ve svém profilu sám vytvořit odchytová místa (charakterizovat lokalitu, kde se nachází sledovaný lapač). Zde si také zvolí škůdce, kterého na daném místě bude sledovat. V rámci jedné registrace respondenti mohou obsluhovat odchytová místa v různých okresech. Registrovaným zašleme na žádost odměrnou nádobku s ryskou přímo na počet kusů na lýkožrouta smrkového.

Po vytvoření odchytových míst už nic nebrání tomu, aby se mohla začít vkládat data. Registraci i vkládání dat je možné uskutečnit na počítači i na chytrých telefonech nebo tabletech. Odběry se provádí v intervalu 7–10 dnů, ale lze je vkládat i zpětně či hromadně. S odběry je vhodné začít tak, aby byl podchycen začátek rojení (doporučený termín zahájení je 15. 4.).

Děkujeme, že se zapojíte i letos!

Tým KŮROVCOVÉHO INFA


méně
 • MZ
 • Hlavní partner projektuVLS-1
 • LCR logo
 • AK
 • stora-enso1
 • PEFC1
 • CM_logo
 • APHA_logo
dot